16 Ekim 2018, Salı

SNSM Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile Hayallerinize Kavuşun!

Neden Avustralya?

  Gün geçtikçe daha fazla sayıda öğrenci yurtdışı eğitimlerinde Avustralya'yı tercih etmektedir. Bunun sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz:

a) Dünya Çapında Eğitim ve Öğretim 
Avustralya yabancı öğrencilere, uluslararası alanda kabul gören ve dünya çapında imkanlar sağlayan bir eğitim ve öğretim sunmaktadır. Önde gelen işverenler ve profesyonel organizasyonlar, Avustralya eğitiminin kalitesini takdir etmektedir.

Mükemmelin peşinde olma, Avustralya üniversitelerindeki bilgi ve araştırma-geliştirme çalışmalarının en önemli parçalarından biridir. Avustralya'da mesleki eğitim ve öğretim yoluyla, ticaret ve sanayi alanlarında başarılı olmak için gerekli yeteneklerin gelişmesi sağlanmaktadır.

Avustralya, eğitim ve öğretim sistemlerini sürekli olarak yenilerken, bilimde mükemmellik ve öğrencilerin çevre duyarlılığı gibi geleneksel değerlerin en önemlilerini de muhafaza etme amacını gütmektedir.

b) Kalite, Farklılık ve Erişim Kolaylığı
Avustralya öğrencilere önemi giderek artan, yüksek kalitede eğitim ve öğretim imkanları sunmaktadır. 

Avustralya üniversiteleri, beşeri bilimler ve işletmeden mühendisliğe, tıbbi bilimlerden hukuka kadar geniş bir alanda lisans  ve lisansüstü eğitim vermektedir.

Avustralya'daki özel veya devlete ait mesleki eğitim ve öğretim kurumları muhasebe ve uygulamalı bilimlerden ticari çalışmalara, pazarlamadan turizme uzanan bir alanda öğrencilerin ve endüstrinin ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitim sunmaktadır.

c) Eğitime Esnek ve Yenilikçi Yaklaşımlar
Avustralya okulları, ileri teknoloji ve eğitim programları ile öğretim ve araştırmaya esnek ve ilerici bir yaklaşım imkanı sağlamaktadır.

Seksen yıllık tecrübe ve hızla gelişen telekomünikasyon imkanları sayesinde Avustralya okulları, öğrencilere uzaktan eğitim (distance education) ile doğrudan ulaşmaktadır.

Avustralya aynı zamanda, dünyadaki en kaliteli programlara denk olan sürekli eğitim programları ile profesyonel yeteneklerin ve kişisel gelişimin devamlı olarak ilerlemesine yönelik imkanlar sunmaktadır.

d) Yüksek Eğitim Standardı
Avustralya'da eğitim görmek, bu ülkedeki yaşama alışmak ve İngilizce konuşma yeteneğini ilerletmek açısından faydalıdır.

Avustralya okulları akademik, kişisel ve sosyal olarak denemeye değer ve gelecek vaad eden programları ile yüksek bir eğitim kalitesine sahiptir. Bu okullar:
- öğretim görmek için geniş bir konu yelpazesi
- iyi eğitimli öğretmenler
- ileri teknoloji kullanımı 
- İngilizce ve diğer yabancı dillerin öğrenilmesini teşvik 
gibi özelliklere sahiptirler.

e) Öğretme Tarzı
Öğrenciler, öğretmenin yönlendirmesi, grup etkinlikleri ve bireysel öğrenme metodlarıyla eğitilirler. Güven, girişim, eleştirel ve analitik yeteneklerin gelişmesini amaçlayan öğrenci merkezli yöntemler kullanılmaktadır.

f) Üniversite Eğitimli Öğretmenler
Avustralya'da öğretmenlerin tümü yüksek öğrenim mezunu, eğitim ve öğretim uygulamaları konusunda eğtitimlidir. Lise öğretmenleri aynı zamanda belirli branşlarda uzmanlaşmışlardır.

g) Milli Nitelikler Sistemi
Avustralya lise eğitimi, mesleki eğitim ve üniversite sektörlerinde ülke çapında tutarlı ve esnek bir çerçeveye sahiptir. Buna Avustralya Nitelikler Çerçevesi (Australian Qualifications Framework-AQF) adı verilir. AQF, her seviyeden ve sektörden bir diğerine geçişin mümkün olduğu bir yapıya sahiptir. AQF, Avustralya hükümeti tarafından onaylanmakta ve bütün Avustralya'da kabul görmektedir.

h) Makul Harçlar ve Yaşam Masrafları
Avustralya'daki eğitim masrafları, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yabancı öğrenciler için daha uygundur.

Avustralya hükümetinin yakın zamanlarda yaptığı bir araştırmaya göre Amerika ve İngiltere'deki toplam eğitim masrafları (harçlar ve yaşam masrafları dahil) Avustralya'ya göre oldukça yüksektir.

i) Öğrenci Menfaatlerinin Korunması
Avustralya kanunları, yabancı öğrencilere sunulan eğitimin yüksek kalitede olmasını ve ödenen ücretlerin korunmasını garanti altına almaktadır.

Avustralya okulları, yabancı öğrencilere sundukları derslerle ilgili kayıt ve onay işlemlerinde, ilgili kanunlara uymak zorundadırlar.

Ayrıca, pek çok özel Avustralya okulu öğrencilerin eğitimlerini tamamlamalarını garanti altına alan "Tuition Assurance Schemes"in üyesidir.

j) Okurken Çalışma İmkanları
Öğrenciler, bazı şartları yerine getirmek kaydı ile, eğitimleri esnasında çalışabilmektedirler. Sömestrlerde haftada yirmi saat, tatil dönemlerinde ise full-time çalışmaya izin verilir. Avustralya okulları, hem iş imkanı sağlayarak hem de öğrenci istihdam servisleri yoluyla bu öğrencilere yardımcı olmaktadırlar.

k) Kişisel Güvenlik
Avustralya, dünyadaki en güvenli ülkelerden birisidir. Suç oranları düşük, politik kargaşalar çok sınırlıdır. Öğrencilerin eğitimlerinin güvenlik sebepleriyle kesintiye uğrama ihtimali oldukça zayıftır.

l) Çok-kültürlü Toplum
Avustralya, dünyanın en uyumlu çok-kültürlü toplumlarından biridir. Avustralyalılar, açık ve arkadaş canlısı insanlardır.

m) Farklı Kültürlerden Yabancı Öğrenciler
Avustralya okulları, Asya-Pasifikten pek çok öğrenci için ilk, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan pek çok öğrenci için ise giderek çekici hale gelen bir seçenektir.

Avustralya üniversitelerinde, İngilizce enstitülerinde, mesleki eğitim ve öğretim kurumlarında binlerce yabancı öğrenci eğitim görmektedir. Bu yüzden, pek çok okulda güçlü yabancı öğrenci birlikleri bulunmaktadır.

Araştırmalar, uluslararası öğrencilerin Avustralya'daki eğitimlerinden memnun olduklarını göstermektedir. Avustralya üniversitelerinden mezun olanlar arasında kurulan ve giderek büyüyen iletişim ağı, Avustralya'daki eğitimin başarısının bir göstergesidir.

n) Yabancı Öğrencilere Destek Hizmetleri
Avustralya'daki okullar, dini ve kültürel ihtiyaçlara karşı duyarlıdır, öğrencilerin yeni çevrelerine uyum sağlayabilmeleri, Avustralya'da yaşamı öğrenebilmeleri ve eğitimlerini tamamlayabilmeleri için bir dizi destek ve düzenleme hizmeti vermektedirler.

Bu alana

reklam

verebilirsiniz

Bu alana

reklam

verebilirsiniz

Bu alana

reklam

verebilirsiniz

Tüm sorularınız ve Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın
Tel: (0232) 446 77 34 – e-mail: snsm@snsm.com.tr